Fysieke Belasting - Repeterende Bewegingen

Risico

Repeterende bewegingen doen zich voor bij werkzaamheden die achter elkaar worden herhaald en kunnen aanleiding geven tot spierklachten.

Aanpak bij de bron

Spierklachten die het gevolg zijn van werkzaamheden met repeterende bewegingen kun je voorkomen.

Maatregelen

Als aanpak bij de bron niet mogelijk is treffen we gerichte maatregelen die de risico's van repeterende bewegingen beperken en de lichamelijke belasting terugdringen.

Zwangeren

Indien vrouwen werkzaam fysiek werk verrichten is er bij een zwangerschap een risico door belastende werkhoudingen tijdens machinale bewerkingen en met name het staande bedienen van pedalen van machines.

Informatie

Wetten en Normen
Achtergrond info
Referenties / Links

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers