Werk- en privé balans

Bewaak de werk-privé balans

Als een medewerker veel van huis is, kan de werk-privé balans gemakkelijk verstoord raken. Dit is ook afhankelijk van de levensfase, bijvoorbeeld als een werknemer jonge kinderen heeft. Onregelmatig werk kan voor de oudere medewerker op enig moment te zwaar worden. En ook bij kantoormedewerkers kan de balans verstoord raken, bijvoorbeeld door overwerk of doordat de aanvangs- en eindtijden niet bij de privé-situatie passen. Maak goede afspraken met je medewerkers erover, en bespreek jaarlijks of deze afspraken nog goed passen.
 
Zo pak je het aan

  1. Maak de werk-privébalans onderdeel van voorlichting en instructies over het werk. Door goede afspraken te maken en te monitoren is een gezondere balans te krijgen tussen werk en privé.
  2. Houd contact met je medewerkers die veel van huis zijn en bespreek dit onderwerp. Hou na een intensieve werkperiode een rustperiode aan.
  3. Bespreek de werk-privébalans ook tijdens je jaarlijkse functioneringsgesprekken.
  4. Bespreek met medewerkers wat mogelijk is op het gebied van flexibiliteit in werktijden en ga na of flexibiliteit in aanvangs- en eindtijden mogelijk/wenselijk is.
  5. Wees alert op medewerkers die problemen thuis hebben of naast hun werk zorgtaken  vanwege bijvoorbeeld zieke kinderen of mantelzorg-vragende ouders. Maak zo nodig afspraken over het combineren van arbeid en zorgtaken en benut de mogelijkheden van zorgverlof.


Meer informatie

Mensen die werk en privé goed in balans hebben, voelen zich gelukkiger, zijn productiever in hun werk en verzuimen minder. Als de balans verstoord is tussen werk en privé dan is het belangrijk deze te herstellen.
 

Normen / wetgeving

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers